کارت خرید

میزبانی ایران

 • IR-1

  • 100 مگابایت فضا
  • نا محدود پهنای باند
  • دیتابیس نامحدود
  • اکانت ایمیل نا محدود
  • کنترل پنل دایرکت ادمین
  • Addon Domain انتخابی
 • IR-2

  • 250 مگابایت فضا
  • نا محدود پهنای باند
  • دیتابیس نامحدود
  • اکانت ایمیل نا محدود
  • کنترل پنل دایرکت ادمین
  • Addon Domain انتخابی
 • IR-3

  • 500 مگابایت فضا
  • نا محدود پهنای باند
  • دیتابیس نامحدود
  • اکانت ایمیل نا محدود
  • کنترل پنل دایرکت ادمین
  • Addon Domain انتخابی
 • IR-4

  • یک گیگابایت فضا
  • نا محدود پهنای باند
  • دیتابیس نامحدود
  • اکانت ایمیل نا محدود
  • کنترل پنل دایرکت ادمین
  • Addon Domain انتخابی