کارت خرید

میزبانی دانلود

 • dl-1

  • 3 گیگابایت فضا
  • نا محدود پهنای باند
  • ساب دامین نامحدود
  • اکانت ایمیل نا محدود
  • ندارد دیتابیس
  • امکان استفاده از رپید لیچ
  • کنترل پنل دایرکت ادمین
  • Addon Domain انتخابی
  • سیستم عامل CloudLinux
 • dl-2

  • 10 گیگابایت فضا
  • نا محدود پهنای باند
  • ساب دامین نامحدود
  • اکانت ایمیل نا محدود
  • ندارد دیتابیس
  • امکان استفاده از رپید لیچ
  • کنترل پنل دایرکت ادمین
  • Addon Domain انتخابی
  • سیستم عامل CloudLinux
 • dl-3

  • 20 گیگابایت فضا
  • نا محدود پهنای باند
  • ساب دامین نامحدود
  • اکانت ایمیل نا محدود
  • ندارد دیتابیس
  • امکان استفاده از رپید لیچ
  • کنترل پنل دایرکت ادمین
  • Addon Domain انتخابی
  • سیستم عامل CloudLinux
 • dl-4

  • 30 گیگابایت فضا
  • نا محدود پهنای باند
  • ساب دامین نامحدود
  • اکانت ایمیل نا محدود
  • ندارد دیتابیس
  • امکان استفاده از رپید لیچ
  • کنترل پنل دایرکت ادمین
  • Addon Domain انتخابی
  • سیستم عامل CloudLinux
 • dl-5

  • 40 گیگابایت فضا
  • نا محدود پهنای باند
  • ساب دامین نامحدود
  • اکانت ایمیل نا محدود
  • ندارد دیتابیس
  • امکان استفاده از رپید لیچ
  • کنترل پنل دایرکت ادمین
  • Addon Domain انتخابی
  • سیستم عامل CloudLinux