میزبانی ایران

IR-1
 • 100 مگابایت فضا
 • نا محدود پهنای باند
 • دیتابیس نامحدود
 • اکانت ایمیل نا محدود
 • کنترل پنل دایرکت ادمین
 • Addon Domain انتخابی
IR-2
 • 250 مگابایت فضا
 • نا محدود پهنای باند
 • دیتابیس نامحدود
 • اکانت ایمیل نا محدود
 • کنترل پنل دایرکت ادمین
 • Addon Domain انتخابی
IR-3
 • 500 مگابایت فضا
 • نا محدود پهنای باند
 • دیتابیس نامحدود
 • اکانت ایمیل نا محدود
 • کنترل پنل دایرکت ادمین
 • Addon Domain انتخابی
IR-4
 • یک گیگابایت فضا
 • نا محدود پهنای باند
 • دیتابیس نامحدود
 • اکانت ایمیل نا محدود
 • کنترل پنل دایرکت ادمین
 • Addon Domain انتخابی