سرور مجازی ایران

VPSIR-1
 • ۵۱۲ مگابایت RAM
 • ۱۰۰GB پهنای باند
 • CPU یک هسته
 • ۵۰GB هارد
 • 100Mbs: Port
 • سیستم عامل Linux/windows
 • آی پی ۱ عدد
VPSIR-2
 • ۱ گیگابایت RAM
 • ۲۰۰GB پهنای باند
 • CPU یک هسته
 • ۱۰۰GB هارد
 • 100Mbs: Port
 • سیستم عامل Linux/windows
 • آی پی ۱ عدد
VPSIR-3
 • 2 گیگابایت RAM
 • 300 GB پهنای باند
 • CPU دو هسته
 • 150 GB هارد
 • 100Mbs: Port
 • سیستم عامل Linux/windows
 • آی پی ۱ عدد
VPSIR-4
 • 4 گیگابایت RAM
 • 500 GB پهنای باند
 • CPU چهار هسته
 • 300 GB هارد
 • 100Mbs: Port
 • سیستم عامل Linux/windows
 • آی پی ۱ عدد