سرور مجازی آلمان

UVPS-1
 • یک گیگابایت RAM
 • CPU یک هسته
 • هارد ۵۰GB
 • 1000Mbs: Port
 • پهنای باند نامحدود
 • سیستم عامل Linux/windows
 • آی پی ۱ عدد
 • 1300 MHZ قدرت هسته
UVPS-2
 • دو گیگابایت RAM
 • CPU دو هسته
 • هارد 100GB
 • 1000Mbs: Port
 • پهنای باند نامحدود
 • سیستم عامل Linux/windows
 • آی پی ۱ عدد
 • 2600 MHZ قدرت هسته
UVPS-3
 • سه گیگابایت RAM
 • CPU سه هسته
 • هارد 150GB
 • 1000Mbs: Port
 • پهنای باند نامحدود
 • سیستم عامل Linux/windows
 • آی پی ۱ عدد
 • 3600 MHZ قدرت هسته
UVPS-4
 • چهار گیگابایت RAM
 • CPU چهار هسته
 • هارد ۲۰۰GB
 • 1000Mbs: Port
 • پهنای باند نامحدود
 • سیستم عامل Linux/windows
 • آی پی ۱ عدد
 • 4600 MHZ قدرت هسته