مقالات

 آموزش بکاب گیری در دایرکت ادمین

جهت بک آپ گرفتن از فایلها و یا سایت خود در پنل دایرکت ادمین به روش زیر عمل میکنیم. پس از ورود...

 کرنجاب در نمایندگی دایرکت ادمین

Cron jobs یک ابزار هست که قادر است وظیفه بررسی یک فایل یا یک مسیر رو در زمان های مشخص شده انجام...