Viewing articles tagged 'آموزش تصویری ساخت دیتابیس در سی پنل'

 آموزش تصویری ساخت دیتابیس در سی پنل

برای ایجاد بانک اطلاعاتی(دیتابیس) و نام کاربری آن به شکل زیر اقدام کنید : پس از ورود به cpanel...